top of page
  • GekkoVet Team

Liikkuva koiraMiksi liikunta on koirille tärkeää?


Lemmikkien liikuntasuosituksista on julkaistu verrattain hyvin vähän tutkimustietoon perustuvaa informaatiota - se, mikä on kullekin koiralle sopiva määrä liikuntaa, on hyvin vaikea määrittää. Osittain liikuntasuosituksiin vaikuttaa koiran koko, osittain taas rotu, ikä, sekä mahdolliset sairaudet. Jokaisella koiralla on yksilölliset energiatarpeensa.

Liikunta tukee lemmikin fyysistä hyvinvointia, ehkäisee liikapainon kertymistä sekä aktivoi aivoja. Yhteinen liikuntaharrastus myös vahvistaa sidettä koiran ja omistajan välillä. Eläimen yleisilme pysyy virkeänä, mutta riittävän liikunnan jälkeen se osaa myös rauhoittua. Liian vähäinen liikunta puolestaan lisää ylipainoisuuden riskiä sekä masennusta. Liikkumattomuus ja sen myötä kertyvä ylipaino myös altistavat koiran erilaisille metabolisille häiriöille ja sairauksille. Esimerkkejä näistä ovat sydän- ja verisuonitaudit, hengityselimistön sairaudet, krooniset tulehdustilat sekä nivelrikko. Etenkin koirilla ylipaino altistaa haimatulehdukselle, diabetekselle, sekä virtsakiville. Ylipainoisten eläinten elämänlaatu heikkenee ja niiden elinajanodote laskee. Lemmikki, joka ei liiku, saattaa olla normaalia vaisumpi. Vaihtoehtoisesti se energia, jonka lemmikki normaalisti kuluttaisi liikuntaan, saattaakin nyt kulua kotona riehumiseen ja turhautuneisiin energiapuuskiin tilanteissa, jossa lemmikin tulisi rentoutua.

Päivittäiset kävelylenkit riittävät koiralle oikein hyvin. Koirat ovat onnellisia ja kokevat olonsa turvalliseksi, kun niiden elämä rakentuu rutiineista. Epäsäännöllisen säännöllinen vaihtelu kuitenkin virkistää ja stimuloi aivoja, niin omistajan kuin eläimenkin. Vanhojen lenkkipolkujen sijaan voit esimerkiksi viedä koirasi uuteen maastoon tai kokeilla kävelyn sijaan juoksua tai uintia. Myös erilaiset leikit ja tehtävät lenkkeilyn lomassa tuovat vaihtelua vanhoihin kaavoihin.

Laji- ja rodunomainen liikunta


Vietti on käyttäytymismalli, jota eläin toteuttaa luonnostaan ilman erillistä koulutusta tai aiempaa kokemusta. Samaa lajia tai rotua edustavilla eläimillä voi olla hyvin samankaltainen vietti - ne siis käyttäytyvät luonnostaan samalla tavalla. Joillakin koirilla vietti ohjaa hyvinkin vahvasti käytöstä, mukaan lukien liikkumista ja sitä, minkälaista urheilua eläin kaipaa. Koiria usein rauhoittaa se, että ne pääsevät toteuttamaan viettiään. Koiran ikä, koko ja rotu määrittävät myös hieman liikunnan kestoa. Tässä julkaisussa mainitut määrät ovat vain suuntaa antavia. Mikäli huomaat, että lemmikilläsi on päivän päätteeksi runsaasti energiaa, liikunnan määrää voi lisätä. Mikäli koirasi jaksaa keskittyä ja pysyä rauhallisena liikuntasuoritusten ulkopuolella, liikunnan määrä on todennäköisesti sopiva.Miten eri rotuisia koiria tulee liikuttaa?


Urheilukoirat, kuten esimerkiksi metsästyskoirat, seisojat, noutajat, setterit, ja spanielit, vaativat paljon liikuntaa. Koska näitä koiria on käytetty muun muassa metsästykseen, ne kestävät pitkiä ja reippaita lenkkejä. Urheilukoirat nauttivat usein vapaana juoksemisesta sekä uinnista. Muita paljon liikuntaa kaipaavia koiria ovat paimenkoirat sekä työkoirat. Paimenkoiria, kuten collieita ja lammaskoiria, on käytetty apuna eläinten paimentamisessa. Työkoiria, kuten huskyja, rottweilereita ja dobermanneja, on taas käytetty esimerkiksi reen vetämisessä, vartioinnissa sekä pelastuskoirina. Paimenkoirat ovat nopeita ja jaksavat juosta pitkään - näiden koirien kanssa voi harrastaa esimerkiksi juoksua, vaellusta tai frisbeen heittoa. Työkoirat ovat usein nopeita ja vahvoja; lenkkeilyn lisäksi näiden koirien kanssa voi harrastaa esimerkiksi porrasjuoksua, vetoleikkejä tai koirahiihtoa.

Niin urheilu-, paimen- kuin työkoiratkin ovat virkeitä, aktiivisia sekä fiksuja; lenkkeilyyn voi siis vaihtelua kaivatessaan yhdistää erilaisia älypelejä, kuten etsintätehtäviä tai pulmanratkaisua. Nämä koirat vaativat runsaasti nopeatempoista ja intensiivistä liikuntaa polttaakseen ylimääräisen energiansa pois. Sopiva määrä on noin 1,5-2 tuntia päivässä. Hajukoirilla on poikkeuksellisen vahva hajuaisti; näitä koiria on käytetty paljon esimerkiksi etsintätehtävissä sekä huume- ja pommikoirina. Hajukoirat eivät ehkä ole yhtä nopeita ja ketteriä kuin esimerkiksi urheilu- ja paimenkoirat, mutta ne jaksavat seurata vainua pitkään. Kävelylenkkien lisäksi näille koirille voi keksiä erilaisia haju- ja etsintätehtäviä. Hajukoirille sopiva määrä liikuntaa on noin 1-1,5 tuntia päivässä.

Kääpiökoirat, kuten yorkshirenterrierit, bichon friset ja chihuahuat, ovat usein yllättävän nopeita pienestä koostaan huolimatta. Tutkimusten mukaan pieniä koiria liikutetaan vähemmän isoihin koiriin verrattuna. Kääpiökoiria on hyvä liikuttaa noin 45-60 minuuttia päivässä esimerkiksi lenkkeillen, uiden, tai noutoleikkejä leikkien. Vinttikoiria, kuten whippettejä, italianvinttikoiria ja basenjeja, on aikanaan käytetty jahtaamaan metsästyssaaliita ja ne tunnetaan erityisen hyvin nopeudestaan. Joillakin yksilöillä jahtausvietti näkyy hyvin vahvasti ja tästä syystä vinttikoiria on hyvä juoksuttaa tasaisin väliajoin tavallisten kävelylenkkien lisäksi. Sopiva määrä liikuntaa on noin 0,5-1,5 tuntia päivässä. Suuret koirat, esimerkiksi tanskandoggit, leonberginkoirat ja cane corsot vaativat kokonsa vuoksi runsaasti liikkumatilaa. Kodin ulkopuolella näitä koiria tulisi liikuttaa reippaasti, noin 45-60 minuuttia vuorokaudessa. Suurten koirien kanssa voi hihnalenkkien lisäksi harrastaa esimerkiksi uintia tai vesikävelyä. Koska suurilla koirilla on taipumusta nivelongelmiin, säännöllinen liikunta painonhallinnan kanssa on tärkeää nivelten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Brakykefaalisella oireyhtymällä tarkoitetaan eläimen heikentynyttä terveydentilaa, joka johtuu liian lyhyeksi jalostetusta kallosta ja kuonosta. Lyhytkuonoisilla koirilla on usein ahtaat hengitystiet ja heikentynyt lämmönsäätelykyky. Rotuja, joilla esiintyy brakykefaalista oireyhtymää, ovat muun muassa englannin- ja ranskanbulldogit, mopsit, bullmastiffit ja cavalierkingcharlesinspanielit. Näitä koiria voi liikuttaa noin 20-40 minuuttia päivässä. Liikunnan tulisi kuitenkin olla jaksottaista ylirasitusriskin vuoksi. Etenkin kuumalla säällä liikkuminen voi olla brakykefaalisille roduille kohtalokasta heikon lämmönsäätelykyvyn vuoksi.

Pentukoirien liikunta


Koiranpennuilla on usein paljon energiaa, mutta ne uupuvat aikuisia koiria helpommin ja tarvitsevat riittävästi aikaa myös levolle. Liikunta- ja leikkihetkiä tarvitaan paljon, mutta liikunnan tulisi olla lyhytkestoisia. Pennun kasvaessa myös sen tarve liikkua kasvaa. Pentuja on hyvä aktivoida myös leikkien, tehtävien, ja koulutushetkien avulla. Liian runsas ja raskas liikunta pentuiässä saattaa vahingoittaa vielä kehitysvaiheessa olevia luita ja niveliä. Suurten koirarotujen pennut kehittyvät täysikasvuisiksi hitaammin kuin pienet koirarodut. Näiden yksilöiden kohdalla liikuntaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota: suurella pennulla saattaa olla paljon energiaa ja se jaksaa kävellä pitkiäkin lenkkejä. Pentuajan liika liikunta voi kuitenkin altistaa suuret koirat myöhemmin luu- ja nivelongelmille.

Vanhojen koirien liikunta


Liikunta ennaltaehkäisee tehokkaasti muun muassa lihasten heikentymistä, ylipainoa, sekä nivelongelmia. Näistä syistä myös seniorikoiria tulee liikuttaa aikuisen koiran tavoin. Tarkkaile ikääntyvää koiraasi: mikäli eläin jaksaa liikkua normaaliin tapaan, liikunnan määrää ei tarvitse vähentää. Vanhetessaan koirat usein hidastuvat hieman, mutta rauhalliset kävelylenkit tekevät niille hyvää. Suosi pehmeää maaperää kovan asfaltin sijaan. Mikäli koiran nivelet oireilevat, veto- ja hyppyleikit voivat rasittaa niitä entisestään. Uiminen on erinomainen, nivelystävällinen keino liikuttaa vanhaa koiraa. Koska seniorikoirat sietävät lämpötilan vaihtelua nuorta koiraa huonommin, hyvin kylmällä tai kuumalla säällä koiran vointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lähteet:

Burke, A. (2019). How Much Exercise Does a Dog Need Every Day? American Kennel Club.

Burke, A. (2021). Puppies: How Much Exercise Is Too Much? American Kennel Club.

Dupré, G., & Heidenreich, D. (2016). Brachycephalic Syndrome. The Veterinary clinics of North America. Small animal practice, 46(4), 691–707. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2016.02.002

Finlay, K. (2020). How to Provide Your Senior Dog With Proper Exercise. American Kennel Club. https://www.akc.org/expert-advice/health/provide-senior-dog-proper-exercise/

German, A. J., Blackwell, E., Evans, M., & Westgarth, C. (2017). Overweight dogs exercise less frequently and for shorter periods: results of a large online survey of dog owners from the UK. Journal of nutritional science, 6, e11. https://doi.org/10.1017/jns.2017.6

Pickup, E., German, A. J., Blackwell, E., Evans, M., & Westgarth, C. (2017). Variation in activity levels amongst dogs of different breeds: results of a large online survey of dog owners from the UK. Journal of nutritional science, 6, e10. https://doi.org/10.1017/jns.2017.7

Sanderson, S. L. (2016). Nutrition in Disease Management in Small Animals. Merck & Co., & Merial (Firm). (1955). The Merck veterinary manual. Whitehouse Station, NJ: Merck & Co., Inc.

Comments


bottom of page